" /> بایگانی‌های برای پیشگیری از عارضه تنگی کانال نخاعی چه باید کرد |
دسامبر 31, 2019
تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی تنگی کانال نخاعی اختلالی می باشد که از تنگی کانال نخاعی  کمر و گردن  ناشی می‌شود. این نوع عارضه بر اثر فرسایش هر […]